PR eventpro บนสื่อต่างๆ
Privacy Policy Privacy Policy
Term of use Term of use

คุณเป็นใคร ?

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร จะใหญ่ หรือจะเล็ก มาจากไหนไม่สำคัญ ทุกคนก็สามารถเข้ามาใช้งาน eventpro ได้ครับ

1 ผู้ใช้ทั่วไป (User) : คุณสามารถค้นหาอีเวนท์ที่คุณสนใจ พร้อมทั้งแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้

ผู้ใช้ทั่วไป

2 ผู้จัดงาน (Organizer) : คุณสามารถแนะนำโปรโมทอีเวนท์ของคุณเองง่ายๆ หลากหลายวิธี

ผู้จัดงาน

3 ผู้จัดการสถานที่ (Venue owner) : คุณสามารถประชาสัมพันธ์สถานที่ และงานอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในสถานที่ของคุณ

ผู้จัดการสถานที่

4 ผู้จัดหาสินค้า / บริการ อีเวนท์ (Supplier) : คุณสามารถประชาสัมพันธ์ บริษัท หรือห้างร้านของคุณได้ ถ้าคุณเป็นผู้จัดหาสินค้า หรือให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานอีเวนท์

ผู้จัดหาสินค้า

5 นักพัฒนาเว็บ (Web Developer) : คุณสามารถนำข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของ eventpro ไปใช้แสดงผลบนเว็บไซต์ของคุณเองได้ โดยผ่านทาง eventpro Widget ทำให้เว็บคุณน่าสนใจขึ้น

นักพัฒนาเว็บ

6 สื่อ (Media Partner) : คุณสามารถนำ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของ eventpro ไปแสดงผลบนเว็บไซต์ของคุณเองแบบเต็มรูปแบบรวมไปถึง engine ในการค้นหาที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

Media Partner
 

อัพเกรดสมาชิก »