เข้าสู่ระบบ Sign in สมัครสมาชิก register rss twitter facebook
Sansarn
igo
Advanced Search
คุยกับ i-Go
Facebook twitter
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ การบริหารความเปลี่ยนแปลง และวิกฤติ

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ การบริหารความเปลี่ยนแปลง และวิกฤติ

วันที่: 09 ก.ย. 52 ถึง 10 ก.ย. 52 

สถานที่: โรงแรมอีสติน (มักกะสัน) กรุงเทพฯ

เว็บไซต์: http://www.tab-develop.com

คำหลัก (Tag): tag กลยุทธ์การตลาด

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
หัวข้อการอบรม - ปัจจัยแวดล้อมมหภาค กับพันธกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จ - เทคนิค NGT ในการนำประชุม ระดมความคิดเชิงกลยุทธ์ ปฏิบัติการอย่างฉับไว ทันท่วงทีและคุ้มค่าสูงสุด - ทฤษฎีผู้นำ ภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง มีพลัง เป็นประชาธิปไตย ครองใจทีมงานสู่ความเป็นผู้นำที่เหมาะสมและเป็นที่ประทับใจ - นรลักษณ์นักบริหาร การวิเคราะห์ และเข้าใจพฤฒิกรรมมนุษย์ การปรับพฤฒิกรรมผู้ใต้บังคับบัญชา และการปฏิสัมพันธ์ให้ครองใจ - การสร้างและพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงกลยุทธ์ - การพัฒนาศักยภาพแห่งตน และการบริหารจัดการ การสร้างและพัฒนาพลังองค์กร และทีมงาน กำหนดการ : วันพุธ - พฤหัสบดี ที่ 9-10 กันยายน 2552 เริ่มลงทะเบียนเข้าสัมมนา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรม อีสติน (มักกะสัน) กรุงเทพฯ พิเศษสุด : Promotion มาสัมมนาพร้อมกับเพื่อนๆ 5 ท่าน ...ท่านที่ 6 ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับของขวัญ และส่วนลดพิเศษตามเงื่อนไข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง และลงทะเบียนสัมมนาได้ที่ สถาบันพัฒนาธุรกิจไทย-อเมริกัน 02-882-5502 / 02-882-5814 www.tab-develop.com tabtraining@yahoo.com
 
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากผู้จัดงานก่อนอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น 

 
banner
Thnic
DotArai