เข้าสู่ระบบ Sign in สมัครสมาชิก register rss twitter facebook
Sansarn
igo
Advanced Search
คุยกับ i-Go
โดย: mrkloz22 | Facebook twitter
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (เอ็ดดูก้า)

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (เอ็ดดูก้า)

วันที่: 12 ต.ค. 54 ถึง 14 ต.ค. 54 

สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

หมวดหมู่: การศึกษา/งานราชการ

เว็บไซต์: http://www.educathai.com

คำหลัก (Tag): tag แสดงสินค้า tag การประชุม tag การศึกษา tag วิชาชีพครู tag โทรทัศน์ครู tag EDUCA tag กระทรวงศึกษาธิการ

 

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (เอ็ดดูก้า) EDUCA 2011
 
12 - 14 October 2011 - BITEC - Thailand
 
EDUCA 2011 หรือ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี 2554 เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมสำหรับกลุ่มผู้บริหารทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก และบริหารจัดการโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สำหรับการจัดงงานในปีนี้ได้รับความร่วมมือการจัดงานกับ "โทรทัศน์ครู" โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเตรียมจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 
จากกระแสตอบรับงาน EDUCA ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนั้น ทำให้คณะผู้จัดงานมั่นใจและขยายกิจกรรมเพื่อรองรับกับสมาชิกที่จะสมัครเข้าร่วมงานในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 50,000 คน  โดยคณะผู้จัดงานถือว่า EDUCA เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนาที่มีบทบาทอย่างมากต่อการสนับสนุนระบบการพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับปีนี้ EDUCA จะนำเสนอแนวคิด นวัตกรรมและองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมหลักของงานดังนี้
 
INTERNATIONAL CONFERENCE
เป็นกิจกรรมที่มุ่งนำเสนอแนวคิดและองค์ความรู้ในการปฏิรูปการศึกษาระดับสากลให้กับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โดยปีนี้มีวิทยากรระดับโลก “Sir Michael Barber” (Partner, McKinsey & Company) ท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลในประเทศชั้นนำมากมาย ซึ่งท่านจะเป็นวิทยากรหลักในหัวข้อ “การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ”
 
CPD WORKSHOP
กิจกรรมหลักของงานที่ได้รับความสนใจจากครูทุกสังกัด ทั่วประเทศ Workshop ภาในงาน EDUCA นับเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ครูสามารถเลือกเข้าร่วมแต่ละหัวข้อได้อย่างอิสระ และสามารถนำไปประยุกต์ได้ทันที ทำให้ครูสามารถเลือกได้อย่างเฉพาะเจาะจงกับความต้องการในการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง
 
EDUCATIONAL SHOWCASE
ในส่วนแสดงนิทรรศการนี้ ครูผู้เข้าชมจะได้เห็นถึงBest Practiceรวมถึงวิทยาการที่ได้นำมาประยุกต์กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการเข้าร่วมนี้จะทำให้ครูได้พัฒนากิจกรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของตนอย่างไม่สิ้นสุด  โดยกิจกรรมส่วนนี้
มีความหลากหลาย ตั้งแต่การจัดการชั้นเรียน ผลการวิจัย รวมไปถึงสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และ เทคโนโลยีต่างๆด้วย
 
TRADE EXHIBITION
EDUCA นับเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและบริหารเพื่อการศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอนวัตกรรมเหล่านี้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ใช้งานได้โดยตรง
 
Pico (Thailand) PCL
www.educathai.com 
โทร : Tel +66 2748 7007 Ext. 126
แฟ็กซ์ : Fax +66 2748 7909
สถานที่จัด
 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถ. บางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260

 
 
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากผู้จัดงานก่อนอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น 

 
banner
banner
Thnic
DotArai
D+ PLUS
Thai-g
 เงิน ด่วน ||| new balance